Судалгааны арга зүйн ээлжит семинар болж өндөрлөлөө

2017-03-21 16:00:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ихсурхуйхүрээлэнгээсзохионбайгуулдагмагистрант, докторантоюутнуудынсудалгааныаргазүйгсайжруулахадзориулсанээлжитсеминар 2017 оны 03 дугаарсарын 16-ны өдөрамжилттайболжөндөрлөлөө. Энэудаагийнсеминарыг "Latex системийгашиглансудалгааныажилбичихаргачлал" сэдвээр ОУУБИС-ийнСургалтыналбаныдарга, физикматетикийнухааныдоктор, профессорЮ.Намсрайхийлээ. Хүрэлцэнирсэнтабүхэндбаярлалаа.