Монгол бичгийн улсын XIII олимпиад амжилттай болж, дүнгээ гаргалаа.

2016-05-02 08:00:00

2016-04- 26, 27-ны өдрүүдэд монгол бичгийн улсын XIII олимпиад амжилттай зохион байгуулагдаж дүнгээ гаргалаа. ОУУБИС-ийн Захирлын 2016-03- 10-ны А/38 тоот тушаалын журамд заасны дагуу тэргүүн байр эзэлсэн 1 сурагчийг үнэ төлбөргүй суралцах эрхийн бичгээр, удаах байр эзэлсэн 7 сурагчийг төлбөрийн хөнгөлттэй суралцах эрхийн бичгээр шагнав. Зураг дээр олимпиадад байр эзэлсэн сурагчид зохион байгуулагчдын хамт