2018-2019 оны хичээлийн жилийн 1-р улирлын "хичээлт сонголт 1" эхэлсэн тул оюутнууд зөвлөх багшаас зөвлөгөө авч хичээл сонголтыг хийнэ үү. Хичээл сонголт хийх хугацаа: 2018.04.19 - 2018.05.04

2018-04-20 15:00:00

2018-2019 оны хичээлийн жилийн 1-р улирлын "хичээлт сонголт 1" эхэлсэн тул оюутнууд зөвлөх багшаас зөвлөгөө авч хичээл сонголтыг хийнэ үү. Хичээл сонголт хийх хугацаа: 2018.04.19 - 2018.05.04