“ЭЛЭГ БҮТЭН МОНГОЛ” үндэсний хөтөлбөрийн 2-р шатны хүрээнд 2018 оны 04 сарын 17-18 – ны өдрүүдэд Олон Улсын Улаанбаатарын Их Сургуулийн оюутан, багш, ажилчин, ажилтанд Элэгний В, С вирусын шинжилгээг сургууль дээрээ үнэ төлбөргүй хийлгэх боллоо.

2018-04-12 10:00:00

“ЭЛЭГ БҮТЭН МОНГОЛ” үндэсний хөтөлбөрийн 2-р шатны хүрээнд 2018 оны 04 сарын 17-18 – ны өдрүүдэд Олон Улсын Улаанбаатарын Их Сургуулийн оюутан, багш, ажилчин, ажилтанд Элэгний В, С вирусын шинжилгээг сургууль дээрээ үнэ төлбөргүй хийлгэх боллоо.

Хаана: Төв байрны Номын сангийн уншлагын заал

Цаг:09:00 – 17:00

Бэлтгэл:

  • Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр /Бүх хүн/
  • Иргэний үнэмлэх

Шинжилгээндээ идэвхитэй оролцохыг хүсье.

ЗАХИРГААНЫ АЛБА