2017-2018 оны 2-р улирлын хичээл сонголт-2 2018 оны 01-р сарын 25-ны 09 цагт эхэлнэ. Оюутнууд дээрх хугацаанд идэвхтэй хамрагдана уу.

2018-01-25 10:00:00

2017-2018 оны 2-р улирлын хичээл сонголт-2 2018 оны 01-р сарын 25-ны 09 цагт эхэлнэ. Оюутнууд дээрх хугацаанд идэвхтэй хамрагдана уу.