ОЮУТАН ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛ Монгол улсын засгийн газрын 2018 оны 02-р сарын 06-ны өдрийн 46-р тогтоолоор “Оюутан хөгжлийн зээл”-д өөрчлөлт орж Боловсролын зээлийн сангийн зээл болон өөрчлөгдөн хүүгүй болсон байна.

2018-03-25 08:18:00

Монгол улсын засгийн газрын 2018 оны 02-р сарын 06-ны өдрийн 46-р тогтоолоор “Оюутан хөгжлийн зээл”-д өөрчлөлт орж Боловсролын зээлийн сангийн зээл болон өөрчлөгдөн хүүгүй болсон байна.

Жич: 2017 онд “Оюутан хөгжлийн зээл”-д хамрагдан арилжааны банкнаас зээл авсан оюутнууд шилжих боломжгүй.

Оюутан хөгжлийн зээлийн шаардлага 

Элсэгч /ЭЕШ оноо ≥ 600/ 

Оюутан /Голч оноо ≥ 2.8/ /сүүлийн улиралын голчоор/ 

Суралцагч-магистрант, докторант /Голч оноо ≥ 3.2/ /сүүлийн улирлын голчоор/ 

Зарлал: Оюутан хөгжлийн зээлд хамрагдах хүсэлтэй оюутнууд 2018.03.26-ны өдөр 15:30 цагаас их танхимд /А-501/ Боловсролын зээлийн сангийн мэргэжилтэн Ч. Дэчээ ирж дэлгэрэнгүй танилцуулга хийх тул хүрэлцэн ирнэ үү.