Төрийн сангаар суралцагч оюутнуудын анхааралд 2018 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн Буцалтгүй тусламжийн шалгуур голчоос хамаарах болсныг мэдэгдье. /Жич: 2.0 /

2018-03-22 09:17:00

Төрийн сангаар суралцагч оюутнуудын анхааралд 2018 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн Буцалтгүй тусламжийн шалгуур голчоос хамаарах болсныг мэдэгдье. /Жич: 2.0 /