“Эрүүл мэндийн даатгал” Оюутнуудыг албан журмаар хамруулах болсонтой холбогдуулан 4-р сард багтааж даатгалаа төлнө үү.

2018-04-10 09:00:00

Жич: Хураамжийг СБД-ийн ЭМД-ийн хэлтэст
Данс: Голомт-8125100281, Хаан-5009209225, Төрийн-100900196870