2017-2018 оны хичээлийн жилд тэтгэлэгт хамрагдах оюутнууд тодорлоо.

2018-01-25 10:00:00

2017-2018 оны хичээлийн жилд тэтгэлэгт хамрагдах оюутнууд тодорлоо.