Бакалаврын сургалт

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг зохих журмын дагуу өгч, элсэх эрх авсан, тухайн хичээлийн жилийн эхний улирлын сургалтын болон бусад шаардлагатай хураамж төлсөн хүнийг ОУУБИС-д өдрөөр суралцуулахаар элсүүлнэ. Бакалаврын зэрэгтэй эчнээ, оройн ангид суралцахыг хүсэгчдийг сонгосон мэргэжлээр нь элсүүлнэ.

Хөтөлбөрийн нэр Суралцах хугацаа
Нягтлан бодох бүртгэл 2.5 жил
Санхүү, Банк 2.5 жил
Бизнес удирдлага 2.5 жил