Оюутны дотуур байр

Хөдөө орон нутаг болон Улаанбаатар хотын алслагдсан дүүргийн оюутнуудад зориулсан, оюутны байрны стандартад бүрэн нийцсэн, орчин үеийн, интернет кафе, уншлагын танхим бүхий 200 оюутны багтаамжтэй, 6 давхар тохилог дотуур байраар үйлчилж байгаа бөгөөд одоогоор 194 оюутан тус байранд амьдарч байна.