Аялал жуулчлалын менежментийн тэнхим

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРЫН ОНЦЛОГ

• 11 ажилтан тутмын 1 нь аялал жуулчлалын салбарт ажилладаг.

• Дэлхийн экспортод 1.5 их наяд ам.доллар оруулдаг.

• Шууд болон шууд бус нөлөөллийг оруулан дэлхийн ДНБ-ий 9%-ийг бүрдүүлдэг.

• Нийт экспортын 6%-ийг эзэлдэг.

• Дэлхийн үйлчилгээний салбарын экспортын 30%-ийг дангаараа бүрдүүлдэг.

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН МЕНЕЖМЕНТ” ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО

Дэлхий дахины нийтлэг хандлага болж буй экологийн баримжаатай эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцүүлэн, өөрийн орны аялал жуулчлалын нөхцөл, нөөцийг бодитойгоор үнэлэн, дэлхий дахинд зөвөөр таниулан, зохистой ашиглах, эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх мэдлэг, чадвар эзэмшсэн аялал жуулчлалын менежер бэлтгэн гаргахад чиглэгдэнэ.

БИДНИЙ ОНЦЛОГ, ДАВУУ ТАЛ

• Солонгос, англи хэлийг мэргэжлийн түвшинд эзэмшинэ.

• Монгол, Солонгос багш нар хичээл заадаг.

• “Гранд Тур” аялал жуулчлалын улсын олимпиадад жил бүр амжилттай оролцдог.

• “Аялал жуулчлалын менежмент” мэргэжил сурталчлах өдөрлөг тогтмол зохион байгуулдаг.

• Мэргэжлийн ангийн оюутнуудын “Залуу аялагч” клуб ажилладаг.

• Сар бүр танилцах аялалуудыг зохион байгуулдаг.

• 100 хувь ажлын байранд зуучилдаг

ТӨГСӨӨД АЖИЛЛАХ БОЛОМЖТОЙ АЖЛЫН БАЙР

• Аялал жуулчлалын менежер

• Аялал зохион байгуулагч

• Аялалын хөтөч

• Жуулчны баазын менежер

• Зочид буудлын зохион байгуулагч

• Төрийн захиргааны байгууллагад аялал жуулчлалын бодлого зохицуулалтын мэргэжилтэн

Салбар, Тэнхим