Суурь боловсролын тэнхим

Тус салбар нь анх 2013-2014 оны хичээлийн жилд Ерөнхий эрдмийн тэнхим нэртэйгээр байгуулагдсан бөгөөд өдгөө мэргэжлийн суурь болон мэргэшүүлэх, хавсран мэргэжихтэй уялдаа бүхий хичээлүүдийг зааж байна.

Зорилго:

 • Дээд боловсролтой монгол иргэний эзэмших ёстой ерөнхий суурь мэдлэг, чадамжийг олгох
 • Манлайлах, харилцах чадвар бүхий хариуцлагатай, ёс зүйтэй удирдагч бэлтгэх
 • Дэлхийн иргэн, бүтээлч, чадварлаг, хүмүүнлэг боловсон хүчин бэлтгэх
 • Дэлхийн иргэн, гадаад хэлний өндөр мэдлэгтэй боловсон хүчин бэлтгэх

Зорилт:

 • Хувь хүний хөгжлийг дэмжиж, ёс зүй, ёс суртахууны өндөр чадамжтай дээд боловсролтой иргэн төлөвшүүлэх
 • Бие даан эрэлхийлж судлах чадварыг хөгжүүлэх
 • Эх хэл-соёлоо, түүхэн уламжлалаа мэдэж, түүнийг бусдад сурталчилан дэлгэрүүлэх үндэсний үзэл, бахархалтай иргэн болгон төлөвшүүлэх
 • Гадаад хэлний чадварыг хөгжүүлэх /англи, солонгос хэл/

Дээрх зорилго, зорилтуудын хүрээнд хүмүүнлэг, байгаль, нийгмийн ухаан, иргэний боловсрол, судалгаа шинжилгээний арга зүй, яриа бичгийн ур чадвар, гадаад хэл, биеийн тамир эрүүл ахуйн чиглэлийн хичээлүүдийг өндөр мэргэжлийн багш нарын баг зааж байна. Эдгээрээс ‘Солонгос хэл’, ‘Гэр бүлийн боловсрол’, ‘Манлайлал ба хошуучлал’ зэрэг хичээлийг зөвхөн тус сургуулийн ерөнхий эрдмийн сургалтын хөтөлбөрт тусгаснаараа онцлог юм.

Багшлах бүрэлдэхүүн:

 

Овог нэр

Судалгааны чиглэл

Заадаг хичээл

Их, дээд сургуульд багшилсан жил

Үндсэн мэргэжил

1

Салбарын эрхлэгч:

Ким Ён Ил

Ph.D

yougihlkim@gmail.com

The Vocabulary of Oppression in the old testament

 • Манлайлал хошуучлал

24

Уран зохиол

2

Тэнхимийн эрхлэгч:

Б. Алтай

магистр

altai.aeg@gmail.com

Монгол солонгос хэлний зэрэгцүүлсэн хэл зүй

 • Солонгос хэл

14

Солонгос хэлний

багш орчуулагч

3

Ахлах багш:

Д. Энхжаргал

магистр

enhjargal61@yahoo.com

Оюутан тамирчдын спортын амжилт

 • Биеийн тамир

15

Биеийн тамирын багш

4

Багш:

М. Баярхүү

магистр

Оюутан сурагчдын бие бялдарын хөгжлийн судалгаа

 • Биеийн тамир
9

Биеийн тамирын багш

5

Ахлах багш:

Д. Отгончимэг

Ph.D

otgonchimegdorj@gmail.com

Хувь хүний нийгмийн боловсрол, төлөвшил, соёл

 • Судалгааныарга зүй

10

Улс төр, нийгмийн

ухааны багш

6

Ахлах багш:

Б. Саруултуяа

магистр

Боловсрол судлал

 • Англи хэл
12

Орос хэлний багш

7

Багш,

Т. Мягмарсүрэн

магистр

mi.egshig@yahoo.com

Багшийн манлайлал

 • Англи хэл

13

Англи хэлний

багш орчуулагч

8

Багш:

Э. Солонго

магистр

sougooerdene@gmail.com

Нэр томъёо судлал

 • Англи хэл

8

Англи хэлний

орчуулагч багш

9

Ахлах багш:

Б. Пүрэвжаргал

магистр

puje0401@gmail.com

Монгол солонгос хэлний зэрэгцүүлсэн хэлзүй

 • Солонгос хэл

11

Солонгос хэлний

багш орчуулагч

10

Багш:

Б.Ариунтулга

магистр

tlg9988@gmail.com

Монголын түүх, археологи

 • Монголынтүүх, занзаншил

5

Түүхийн багш,

археологич

11

 

Багш:

Б.Батчулуун

магистр

batun_5@yahoo.com

Монголын нууц товчоон ба хуучин гэрээ, шинэгэрээ харьцуулалт

 • Сэтгэлгээнийтүүх, соёл

15

Түүхийн багш

12

Ахлах багш:

Ким Жи сон

магистр

loveandkjs@naver.com

Hospitality, sustainable, tourism, culture

 • Англи хэл,  Дэлхийн улс орнуудын соёл

5

Биотехнологи

13

Багш:

И ДунХүн

магистр

mal-dang@hanmail.net

Монгол Солонгос хэлний авиазүйн харьцуулсан судалгаа

 • Солонгос хэл

2

Солонгос хэл

уран зохиол

14

Ахлах багш.

Б. Болормаа

магистр

bolormaashka@gmail.com

Монгол солонгос хэлний зэрэгцүүлсэн хэлзүй

 • Солонгос хэл

13

Солонгос хэлний

багш орчуулагч

15

Мэргэжилтэн:

С. Бямбасүрэн

магистр

    13

Солонгос хэлний

багш орчуулагч