Бакалавр орой эснээ анги

Бакалавр оройн ангийн хөтөлбөрүүд

Индекс 

Мэргэжлийн чиглэл

Өгөх ерөнхий шалгалт

 

023101

Гадаад хэлний орчуулга 

монгол хэл буюу гадаад хэл /уг хоёр шалгалтын аль нэг нь / (босго оноо 400)

орой

041101

Нягтлан бодох бүртгэл 

математик (босго оноо 400)

орой

042101

Эрх зүй 

нийгмийн тухай мэдлэг (босго оноо 400)

орой, эчнээ

091301

Сувилахуй 

хими
(босго оноо 400)

орой