Сургалтын төлбөр

2016-2017 оны хичээлийн жилийн оюутны сургалтын төлбөр

Салбар

Мэргэжил

Төлбөр

Хүмүүнлэгийн салбар

Солонгос хэлний орчуулагч

2,055,000.00 ₮

Солонгос хэлний багш

Солонгос судлал

Англи хэлний орчуулагч

Англи хэлний багш

Монгол солонгос хэлний багш

Нийгмийн ажилтан

Гэр бүл судлал

Эдийн засгийн салбар

Бизнесийн удирдлага

Үйлдвэрлэлийн менежмент

Олон Улсын эдийн засаг

Аялал жуулчлалын менежмент

Бизнесийн эдийн засаг, менежмент

Нятлан бодох бүртгэл

Техник, Инженерийн салбар

Компьютер програм хангамж

Компьютер техник хангамж

Мэдээллийн систем

Компьютер график дизайн

МАА-гаар мэргэшсэн фермерийн аж ахуй

Ландшафт

Ойжуулалт цэцэрлэгжүүлэлт

Анагаах ухааны салбар

Сувилахуй, сувилахуйн арга зүй

Хуулийн салбар

Эрх зүйч

Төрийн удирдлага

 

 

2016-2017 оны хичээлийн жилийн 2-4 курсын оюутны Сургалтын төлбөр

Анги

2-р курс

3-р курс

4-р курс

СХО

2,055,000.00

2,050,000.00

2,040,000.00

СС

2,055,000.00

2,050,000.00

2,040,000.00

АХО

2,055,000.00

2,050,000.00

2,040,000.00

АХБ

2,055,000.00

2,050,000.00

2,040,000.00

МСХ Багш

2,055,000.00

2,050,000.00

2,040,000.00

МАХ багш

2,055,000.00

2,050,000.00

2,040,000.00

МСХС

2,055,000.00

2,050,000.00

2,040,000.00

ГБС

2,055,000.00

2,050,000.00

1,810,000.00

НА

2,055,000.00

2,050,000.00

1,810,000.00

БУ

2,055,000.00

2,050,000.00

2,040,000.00

ҮМ

2,055,000.00

2,050,000.00

2,040,000.00

ОУЭЗ

2,055,000.00

2,050,000.00

2,040,000.00

АЖМ

2,055,000.00

2,050,000.00

2,040,000.00

БЭЗМ

2,055,000.00

2,050,000.00

2,040,000.00

НББ

2,055,000.00

2,050,000.00

2,040,000.00

КПХ

2,055,000.00

2,050,000.00

2,050,000.00

КТХ

2,055,000.00

2,050,000.00

2,050,000.00

МС

1,990,000.00

2,050,000.00

2,050,000.00

КД

2,055,000.00

2,050,000.00

2,010,000.00

ИД

2,055,000.00

2,050,000.00

2,010,000.00

МААФ

2,055,000.00

2,050,000.00

1,600,000.00

ОЙ

2,055,000.00

2,050,000.00

1,600,000.00

ЛАНДШАФТ

2,055,000.00

2,050,000.00

1,600,000.00

Эрх зүйч

2,055,000.00

2,050,000.00

2,000,000.00

Сувилахуй

2,055,000.00

2,050,000.00

2,010,000.00

 

2016-2017 оны хичээлийн жилийн 2 жилийн сургалттай ангиудын Сургалтын төлбөр

Д/д

Салбар

Мэргэжил

2016-2017 хичээлийн жилд элсэгч

1

Хүмүүнлэгийн салбар

Солонгос хэлний орчуулагч

1,790,000.00

2

Эдийн засгийн салбар

Нягтлан бодох бүртгэл

1,790,000.00

3

Анагаах ухааны салбар

Сувилахуй, сувилахуйн арга зүй

1.790,000.00

4

Хуулийн салбар

Эрх зүйн эчнээ

 1,790,000.00  

 

 

2016-2017 оны хичээлийн жилийн оюутны байрны төлбөр

ОУУБИС-ийн оюутан

Бусад сургуулийн оюутан

450,000.00

800,000.00

 

2016-2017 оны хичээлийн жилийн магистрантур, докторантурын Сургалтын төлбөр

 

Салбар

Мэргэжил

 2015-2016 хичээлийн жил

 1-р курс

 2-р курс

 3-р курс

1

Хүмүүнлэгийн салбар

Гадаад хэл шинжлэл

Монгол оюутан

  2,020,000  

  2,020,000  

 

Гадаад оюутан

  3,500,000  

  3,500,000  

 

Гэр бүл судлал

  2,020,000  

  2,020,000  

 

2

Эдийн засгийн салбар

Бизнесийн менежмент

  2,020,000  

  2,020,000  

 

3

Инженерийн салбар

Компьютер програм хангамж

  2,020,000  

  2,020,000  

 

Фермерийн технологи

  2,020,000  

  2,020,000  

 

4

Хууль эрх зүйн салбар

Эрх зүй

  2,020,000  

  2,020,000  

 

5

Докторын сургалт

Гадаад хэл шинжлэл

Монгол оюутан

  2,100,000  

  2,100,000  

  2,100,000  

Гадаад оюутан

  3,600,000  

  3,600,000  

  3,600,000  

Бизнесийн удирдлага

  2,100,000  

  2,100,000  

  2,100,000