Хувцас дизайн

Солонгос хэл IV-хичээл нь солонгос хэлний түвшин тогтоох ТОПИК шалгалтын 1-р шатлалд бэлтгэхэд, Солонгос хэл V- хичээл нь уг шалгалтын 2-р шатлалд бэлтгэхэд чиглэсэн агуулгатай байна. Англи хэл IV- хичээл нь харилцан ярианы дунд шатны чадварыг, Англи хэл V- хичээл нь дунд шатны бичих чадварыг эзэмшүүлэх агуулгатай байна.

Оюутан өөрийн суралцаж буй чиглэлийн 123 багц цагийн хичээл дээр нэмж бусад мэргэжлийн хичээлүүдээс сонгон суралцахыг зөвшөөрнө. Байгалийн судалбар дадлагыг хичээлтэй зэрэг биш, 14 хоногийн хугацаатай, мэргэжлийн суурь ба мэргэжлийн хичээлээс 30 хүртэлх багц цаг судалсан тохиолдолд гүйцэтгэнэ.

Мэргэжлийн /үйлдвэрлэлийн/ дадлагыг хичээлтэй зэрэг биш, 30 хоногийн хугацаатай, мэргэжлийн суурь ба мэргэжлийн хичээлээс 60 хүртэлх багц цаг судалсан тохиолдолд бие дааж гүйцэтгэнэ.

СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Хөтөлбөр: Хувцасны дизайн Суралцах хугацаа: 4 жил
Хөтөлбөрийн индекс: 021201 Нийт багц цаг: 123
Боловсролын зэрэг: Бакалавр Элсэгчдийн боловсрол: Бүрэн дунд
ХИЧЭЭЛИЙН КОД ХИЧЭЭЛИЙН НЭР КРЕДИТ ӨМНӨХ ХОЛБОО ЗААХ УЛИРАЛ
Ⅰ. ЕРӨНХИЙ СУУРЬ: 36    
1. Байгалийн ухаан /заавал судлах/ 6    
1 FC101 Байгалийн ухааны үндэс 3   намар
2 FC102 Экологи байгаль хамгаалал 3   хавар
2. Хүмүүнлэгийн ухаан /заавал судлах/ 6    
1 FC103 Хүний хөгжил, харилцааны ёс зүй, эрх зүй 3   хавар
2 FC104 Сэтгэлгээний түүх, соёл 3   намар
3. Нийгмийн ухаан /заавал судлах/ 6    
1 FC105 Дэлхийн улс орнуудын соёл 2   хавар
2 FC106 Манлайлал ба хошуучлал 2   намар
3 FC107 Гэр бүлийн боловсрол 2   намар
4. Иргэний боловсрол /заавал судлах/ 3    
1 FC108 Монголын түүх, соёл, ёс заншил 3   намар
5. Судалгаа, шинжилгээний арга зүй /заавал судлах/ 3    
1 FC109 Судалгааны арга 1   хавар
2 FC110 Мэдээллийн технологийн үндэс 2   намар
6. Яриа, бичгийн ур чадвар /заавал судлах/ 3    
1 FC111 Монгол хэл, бичиг, найруулга зүй 3   хавар
7. Англи хэл, бусад хэл /заавал судлах/ 6    
1 FC112 Солонгос хэл I Тооцов   намар
2 FC113 Солонгос хэл II 2 FC112 хавар
3 FC114 Англи хэл I 2   намар
4 FC115 Англи хэл II 2 FC114 хавар
5 FC116 Англи хэл III Тооцов FC115 намар
  Сонгон судлах:      
1 FC125 Солонгос хэл III 2 FC113 намар
2 FC126 Солонгос хэл IV 2 FC125 хавар
3 FC127 Солонгос хэл V 2 FC126 намар
4 FC130 Англи хэл IV 2 FC116 хавар
5 FC131 Англи хэл V 2 FC130 намар
8. Биеийн тамир, эрүүл ахуй /заавал судлах/ 3    
1 FC117 Биеийн тамир, эрүүл ахуй I 1   намар
2 FC118 Биеийн тамир, эрүүл ахуй II 1 FC117 хавар
3 FC119 Гамшгаас хамгаалах менежмент 1   хавар
Ⅱ. МЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ: 32    
  1. Заавал судлах: 28    
1 ED200 Дүрслэх геометр 3   намар
2 DF201 Хар зураг I 2   намар
3 DF202 Уран зураг I 2   намар
4 DF204 Хар зураг II 2 DF201 хавар
5 DF205 Уран зураг II 2 DF202 хавар
6 DF207 Хар зураг III 2 DF204 намар
7 DF208 Уран зураг III 2 DF205 намар
8 DF209 Пластик анатоми 2 DF204 намар
9 DF212 Урлагийн түүх, онол 2   намар
10 DF213 Дизайны түүх, онол 3 DF212 хавар
11 DT200 Материал судлал 2   хавар
12 DT220 Зохиомж өнгө чиг хандлага 2   намар
13 DT221 Хувцас дизайн зураглал 2 DF202 хавар
  2. Сонгон судлах хичээл: 4    
1 DT204 Үйлдвэрлэлийн экологи 2   хавар
2 DT205 Хувцасны эрүүл ахуй I 2   хавар
3 DT214 Хүний биеийн бүтэц, зураглал 3   хавар
4 DT215 Хэрэглэгчийн судалгаа 2   намар
5 DT216 Нэхмэл болон хувцасны борлуулалтын дизайн 2   намар
6 DT223 Дизайны бүтээлийн танилцуулга 2   хавар
7 DT224 Бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 2   хавар
8 DT230 Үс засалт ба нүүр будалтын үндэс     намар
9 DT231 Загвар үзүүлбэр, тайзны урлаг 2   намар
Ⅲ. МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД: 53    
  1. Заавал суралцах хичээл: 49    
1 DE300 Мэргэжлийн англи хэл 2 FC116 хавар
2 DF320 Эсгий урлалын дизайн I 2   хавар
3 DM302 Дизайны менежмент, маркетинг I 3   хавар
4 DT300 Даавууг будах, хээлэх технологи 3   намар
5 DT303 Хувцас загварын CAD I 2 FC110 намар
6 DT305 Хувцасны уламжлалт бус дизайн 2   намар
7 DT306 Хувцасны зохиомжийн үндэс 2   хавар
8 DT310 Үндэсний хувцасны зохион бүтээлт, технологи 2   хавар
9 DT332 Хувцасны түүх 2 DF213 намар
10 DT333 Хувцас загварын CAD II 2 DT222 намар
11 DT335 Хувцасны төсөл, загварчлал I 2   намар
12 DT336 Хувцасны төсөл, загварчлал II 3 DT335 хавар
13 DT338 Хувцасны чимэглэл 2   намар
14 DT340 Оёдлын технологи үндэс 2   намар
15 DT350 Хувцасны технологи 3   хавар
16 DT381 Хувцасны зохиомж I 2 DT221 намар
17 DT382 Хувцасны зохиомж II 3 DT381 хавар
18 DT393 Хувцасны зохион бүтээлт I 3   намар
19 DT394 Хувцасны зохион бүтээлт II 3 DT393 хавар
20 DT397 Эсгий урлалын дизайн II 2 DF320 намар
21 DT398 Эсгий эдлэлийн технологи, дизайн 2 DT397 хавар
  2. Сонгон суралцах хичээлүүд: 4    
1 DT311 Сүлжмэл эдлэлийн оёдлын технологиI 2   намар
2 DT315 Нүүр будалт ба үсний урлагийн тухай ойлголт 2   хавар
3 DT320 Патент судлал, стандартчлал 2   хавар
4 DT330 Үслэг, савхин материалын дизайн 3   намар
5 DT395 Ангийн ажил 1   дурын
6 ID315 Төслийн судалгааны арга зүй 2 LA107 хавар
  3. Дадлага: 2    
1 DF206 Байгалийн судалбарын дадлага 1 DF204 намар
2 DT396 Үйлдвэрлэлийн дадлага 1 DT394 намар
  4. Төгсөлтийн шалгалт, дипломын ажил